SERVICEVERZOEK Onderzet Bidet, Bidet zonder stroom,Turks Toilet

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht is een digitaal serviceformulier ontwikkeld. Daarmee kan en mag iedereen ons rechtstreeks benaderen voor een verzoek tot service. Na verzending ontvangt u automatisch een email met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform de garantievoorwaarden van betreffend product.

Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen berekend.