Het laatste veegje op het toilet. Eigenlijk niet nodig, maar je moet maar durven!

De gewoonte om na de grote boodschap te 'reinigen' met een papiertje is ronduit onhygienisch & oncomfortabel. Daarover is het iedereen het inmiddels wel eens sinds reinging met een waterstraal inmiddels de hygienische standaard is geworden, althans voor het gecivisileerde deel van de Nederlandse bevolking. Wat echter onze aandacht trok afgelopen week in de media is het het feit dat het folkloristisch vegen met toiletpapier per definitie verkwistend is: Je gebruikt namelijk altijd meer papier dan strikt noodzakelijk. Kasper van der Laan legt feilloos uit in een uitending van De Wereld Draait Door dat iedereen (althans de papieren vegers onder ons) zich hieraan schuldig maakt. (Onder deze tekst vint u een link naar het betreffende item). De kern van zijn betoog, en als iemand die kan weerleggen houden we ons aanbevolen, is dat je altijd moet controleren na een veegbeweging of het toiletpapiertje inderdaad schoon is. Als dat het geval is betekent dat de billen ook schoon zijn. Dat betekent vervolgens dat die laatste veegbeweging dus niet nodig is geweest en je bij de voorlaatste veegebeweging had kunnen stoppen. Maar... Hoe weet je dat van tevoren?  En zoals Kasper het treffend schetst: Waag je het er op?

Met dit soort banale dillema's hoef je je als gebruiker van een toiletdouche gelukkig niet bezig te houden. Na een reinigend waterstraaltje ben je altijd echt hygienisch schoon. En zonder verkwistend gebruik van toiletpapier!